Meedenken met Stadspark Keppeloord

Als initiatiefnemers van Stadspark Keppeloord vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen. Samen met jou maken we deze aantrekkelijke stadswijk compleet.

Meedenken met Stadspark Keppeloord

Het plan ‘Keppeloord’ bestaat uit circa 242 woningen voor verschillende doelgroepen waaronder starters, (jonge) gezinnen, doorstromers en senioren. Dit aantal kan bij de uitwerking van de plannen nog iets hoger uitvallen. In het plan is ook ruimte voor een complex met zorgwoningen die in de eerste plaats zijn bedoeld voor senioren. Hiermee speelt het project in op de groeiende vraag naar woningen in Doetinchem vanuit diverse leeftijdscategorieën.

Op korte termijn organiseren wij een informatiebijeenkomst voor omwonenden, volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast kun je ook jouw gegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Ga terug