Participatieverslag inloopavond

Op 2 september jl. heeft een inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden plaatsgevonden. Vragen en suggesties zijn op deze avond persoonlijk met de initiatiefnemers besproken.

Participatieverslag inloopavond

In het participatieverslag lees je wat het doel is geweest van de participatie (meedenken en meekijken) en het vervolgtraject. Momenteel wordt naar aanleiding van de input uit de participatieavond onderzocht waar mogelijkheden zijn ons plan te verbeteren. De uitwerking zal te zijner tijd op onze website gepubliceerd worden.

Ga terug