Planologische procedure

Samen met de gemeente, architect en diverse andere adviseurs zetten we stappen om Stadspark Keppeloord tot een fijne woonomgeving voor iedereen te ontwikkelen. Dit wordt allereerst vertaald in het Wijzigingsplan waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgelegd. Vervolgens kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Planologische procedure

Waar staan we nu?
De voorbereidingen en afstemmingen van het Wijzigingsplan hebben meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gepland. Op dit moment staan we op het punt dat de laatste hand gelegd wordt aan het Wijzigingsplan.

Wat is de volgende stap?
Naar verwachting wordt het Wijzigingsplan kort voor de zomervakantie ter inzage gelegd.
In de tussentijd zijn wij druk bezig met de voorbereidingen op het verkoopproces. Als deze fase verder gevorderd is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen.

Wanneer start de verkoop?
Wij streven ernaar de verkoop in de zomer/herfst 2022 op te starten.

Ga terug