Disclaimer

Ondanks het feit dat de Gelderse Projecten Bureau I en SCiEB Vastgoed van Stadspark Keppeloord de uiterste zorg besteden aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. De Gelderse Projecten Bureau I en SCiEB Vastgoed zijn evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Alle publicaties en uitingen van Gelderse Projecten Bureau I en SCiEB Vastgoed op deze projectwebsite zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gelderse Projecten Bureau I en SCiEB Vastgoed daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Gelderse Projecten Bureau I en SCiEB Vastgoed hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Gelderse Projecten Bureau I en SCiEB Vastgoed aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.